තෙරෙන් එතෙර සමාධියක්

සතුට සැනසීම මියැදී
සිතට සහනය අයදී….
නොමැති සෑහීමක්
දිවෙන තුරු සසර….
ලැබේනම් වරයක්
නිරතුරු අයදිමි
මට, තෙරෙන් එතෙර සමාධියක් !

 

                                                                          කේ තාරකා මධුමාලි

Advertisements

ඔබේ අදහස්

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

%d bloggers like this: